Mía đường
MỤC TIÊU

Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đạt các tiêu chí về chất lượng an toàn thực phẩm. Tìm kiếm lợi nhuận tối đa cho cổ đông, hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước.

CHIẾN LƯỢC

Hiện đại hóa các trang thiết bị, máy móc để tăng hiệu quả sản xuất, giảm tỷ lệ lãng phí nguyên vật liệu, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm để vượt qua các rào cản về tiêu chuẩn kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu.

HỢP TÁC

Hợp tác với các đối tác trong sự tôn trọng, bình đẳng, hai bên cùng có lợi. Tuân thủ Luật pháp, các quy chế, quy định, chính sách của Công ty.

  • Tình hình kinh tế trong nước nói chung và ngành mía đường nói riêng sẽ hội nhập sâu rộng, thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi phải thích ứng linh hoạt với điều kiện chung.
  • Trong bối cảnh đó để đảm bảo Doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững, việc mở rộng công suất nhà máy đường có đầu tư lò hơi, tuabin cao áp để đốt bã dư bán điện là một trong những nội dung có ý nghĩa quyết định hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY

Trách nhiệm môi trường

Mở rộng hoạt động sản xuất đi kèm với áp dụng khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường, tạo sự phát triển bền vững.

Trách nhiệm cộng đồng

Công ty luôn hướng tới cân bằng lợi ích với cộng đồng, tạo việc làm và thu nhập cho người dân trong vùng nguyên liệu.

Trách nhiệm xã hội

Công ty luôn gắn sự phát triển của mình với sự phát triển của xã hội, góp phần giảm gánh nặng của Nhà nước, giải quyết các vấn đề xã hội, cùng đồng hành và phát triển.

Hỗ trợ trực tuyến
Giống Bò
0984310307
Kinh Doanh
0346684780
Bán hàng
0964989637
Sản phẩm mới
Quảng cáo
giống trâu bò
bò 21876giống bòbo2
bòbôcnbo2
^ Về đầu trang
0989 569 827
0964 898 637